ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “ ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น “

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “ ร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น “ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :