ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่28พ.ย.2564
   
 
   
✅🔥ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564👇👇👇คลิก>>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564