ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง คำสั่งจังหวัดตรัง ที่4080/2564 ลว 14 ตุลาคม 2564
   
 
   

แจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง คำสั่งจังหวัดตรัง ที่4080/2564 ลว 14 ตุลาคม 2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564