ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ.4/5
   
 
   

 

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ ผ.ถ.4/5

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564