ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ.4/4
   
 
   

 

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  ตามแบบ ส.ถ.4/4

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564