ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้้นที่จังหวัดตรัง คำสั่งจังหวัดตรัง ที่3005/2564
   
 
   

แจ้ง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้้นที่จังหวัดตรัง คำสั่งจังหวัดตรัง ที่3005/2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564