ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประการเรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2563