ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับผู้ติดเชื้อโีควิด-19 มารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง
   
 
   

 แนวทางการรับผู้ติดเชื้อโีควิด-19 มารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564