ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 และ การติดตั้้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2563