ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2563