ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน ๒  อัตรา 

ระหว่างวันที่ ๕ - ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2563