Untitled Document
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2560