ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยท่าแตะหรำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2559