ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2559