ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟันติกสายบ้านนาเกลือกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2559