ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ คสล.พร้อมขยายเขตระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2559