ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขตระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2559