ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพด. อบต.นนาเกลือ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2559