ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
     
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หนังสือเชิญเข้าร่วมการขับเคลื่อนการสานเสวนาและการบันทึกข้อมูลประเด็นการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
   
 
   หนังสือเชิญเข้าร่วมการขับเคลื่อนการสานเสวนาและการบันทึกข้อมูลประเด็นการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2557