ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   
 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2556