ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
   
 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2555